Samtykkeerklæring | Brugerbetingelser

Aftalens parter

Ved brug af hjemmesiden og ved deling af data med ejeren af hjemmesiden giver du samtykke til, at data anvendes som beskrevet på denne side. Klik på ønsket emne nedenfor for at se et resume.

Skulle du fortsat have uddybende spørgsmål henvises til databehandlerens Privatlivspolitik hvor du kan finde uddybende info om politikker for behandling af data.

Persondata der muligvis indsamles

Der indsamles almindelige personoplysninger hvis hjemmesiden f.eks. benytter en kontakformular. Ved brug af kontaktformular vil der typisk blive anmodet om følgende identifikationsoplysninger.

Navn*
E-mail*
Telefonnr.
Adresse
IP adresse*

Det kan derudover forekomme, at der indhentes virksomhedsdata i form af almen identifikations og kontaktinfo. Se yderligere info under Privatlivspolitik .
* Obligatorisk – logges ved henvendelse via kontaktformular som dokumentation for samtykke

Hvordan persondata anvendes

Data sendt via hjemmesiden eller til virksomhedsejerens e-mail sendes direkte til den dataansvarlige dvs. ejeren af websitet. Din date benyttes alene af den dataansvarlige med følgende formål:

  • Kommunikation med dig
  • Dokumentation i faglig og/eller lovmæssig øjemed

Hvis relevant registreres data i virksomhedens IT systemer af den dataansvarlige. Formålet er at sikre rettidig behandling af forespørgsler, holde styr på aftaler og hvilke services der ønskes samt dokumentere udført arbejde. Basal kontaktdata logges automatisk på hjemmesiden når man benytter websitets kontaktform som dokumentation for online samtykke. Din persondata opbevares ikke længere end nødvendigt. Hvert år sanerer den dataansvarlige sine IT systemer for at sikre at overflødig kontakt- og persondata slettes. Anden lovgivning kan dog betinge andet. F.eks. gør regnskabsloven gældende at dokumentation skal opbevares i min. 5 år. Du kan til hver en tid anmode om sletning af din data (se punkt nedenfor). Se evt. siden Privatlivspolitik for uddybende info.

Deling af Persondata

Vi tager dit privatliv alvorligt og deler ikke din persondata med andre. I tilfælde af anmodning fra 3. part (f.eks. en offentlig myndighed) om indsigt i din persondata vil den dataansvarlige udbede sig dokumentation for dit samtykke før anmodningen evt. kan efterkommes. Den dataansvarlige har indgået databehandleraftaler med relevante tekniske samarbejdspartnere for at sikre at varetagelse af IT vedligeholdelsesopgaver og sikkerhedsprocedurer er i overensstemmelse med Persondataforordningens forskrifter. Dvs. at din persondata behandles sikkert og fortroligt. Du har derudover ret til selv at anmode om deling af din persondata med tredjepart. Læs evt. mere om dette under Privatlivspolitik.   

Brug og anvendelse af cookies

Der anmodes om særskilt samtykke til brug af cookies via et banner på hjemmesiden.

Cookies er små tekstfiler der lagres i din browser og de samler anonymiseret data med info om hvordan websitet benyttes. Ikke-obligatoriske cookies lagres kun såfremt du har godkendt brug af disse via cookie banneret.

Generelt opbevares dit samtykke til brug af cookies anonymiseret da der ikke indhentes personfølsom data ifm. accept af cookies. Samtykke til cookies er som udgangspunkt begrænset til maksimalt et år, hvorefter du vil blive bedt om foenyet samtykke ved brug af hjemmesiden.

Hjemmesiden anvender typisk cookies til:

  • At sikre hjemmesidens tekniske funktioner fungerer korrekt (obligatoriske cookies)
  • At sikre at ikke-obligatoriske 3. parts cookies ikke placeres i din browser uden dit samtykke
  • Evt. at føre statistik samt optimere og målrette indhold og brugervenlighed efter besøgendes adfærd på sitet. Skulle hjemmesiden benytte denne slags cookies kan de til hver en tid fravælges. Som udgangspunkt bestræber vi os på ikke at benytte 3. parts cookies.

Såfremt 3. parts cookies anvendes på hjemmesiden og du har givet samtykke til brug placeres disse cookies i din browser. I så fald registrerer disse cookies hvordan du bruger vores hjemmeside. Sletter du cookies fra din browser vil du ved næste besøg på hjemmesiden blive bedt om at forholde dig til brug af cookies påny. Se evt. mere info om cookies under Privatlivspolitik.

Dine rettigheder i.f.t. persondata og samtykke

Du har altid mulighed få rettet eller slettet din persondata fra den dataansvarliges IT systemer – samt til at inddrage dit samtykke. Jf. Persondataforordningen skal kontaktinfo og persondata holdes ajour. Dette gør vi bl.a. ved at sanere indhentet data en gang årligt så vi kun opbevarer relevant data. Derudover opfordrer vi dig til at informere os hvis du f.eks. skifter kontaktinfo. Du kan til hver en tid anmode om at få annulleret dit samtykke til anvendelse af din persondata foruden at få slettet delt persondata. Hvis din anmodning godkendes vil samtykke og persondata blive fjernet fra den dataansvarliges IT systemer hurtigst muligt (maks. indenfor 1 måned). Vær dog opmærksom på at dansk lovgivning i visse sammenhænge påbyder os at opbevare data i længere tid. F.eks. skal regnskabsbilag opbevares i min. 5 år jf. regnskabsloven. Du kan også til hver en tid tilbagekalde dit samtykke til cookies. Rent teknisk kan allerede delt aggregeret data indhentet til brug i 3. parter dog ikke tilbagetrækkes. Man kan derimod registrere og efterleve dine præferencer fremadrettet. Du kan læse uddybende om dine rettigheder og se hvordan du kan ændre dine præferencer under Privatlivspolitik .

Din ret til indsigt

Ovenfor kan du se hvilken persondata vi anmoder om at du deler med os online. Du kan herudover anmode om at få tilsendt en kopi af de persondata den dataansvarlige har i sine IT systemer. Din anmodning behandles hurtigst muligt. Anmodningen behandles først når det er verificeret at det er dig der har sendt den. Målsætningen er at din anmodning færdigbehandles indenfor maksimalt 1 måned. Vi beder om din forståelse såfremt der grundet travlhed går længere tid. Efter endt behandling fremsendes en dataoversigt per e-mail. Se evt. siden Privatlivspolitik, hvis der er mere du ønsker belyst.

Dine klagemuligheder

Du har klageret, hvis du mener den dataansvarlige ikke har levet op til gældende krav i.f.t. håndtering af din persondata jf. Persondataforordningens regler eller anden datalovgivning. Du har i den situation mulighed for at rette en formel klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet).

I tilfælde af at du oplever en problematik opfordres du til først at rette henvendelse til den dataansvarlige (hjemmesidens ejer) for at gøre opmærksom på dit problem så vi har mulighed for at undersøge det nærmere og hjælpe dig så vidt det er muligt. Se evt. også Privatlivspolitik, dersom du ønsker yderligere info omkring vores politik for databehandling.

Indeværende samtykkeerklæring og brugerbetingelser revideres løbende sammen med privatlivspolitik for at sikre at procedurer for databehandling såvel som det teknisk setup er i compliance med gældende lovkrav.

Har du spørgsmål som du ikke mener besvares på denne side eller på siden Privatlivspolitik bedes du rette din konkrete spørgsmål til den dataansvarlige (hjemmesidens ejer). 

Seneste opdatering: 15.12.2023. 

28990567

Louises Fodterapi v. Louise Kusk
Niels Brocks Gade 12,
8900 Randers C

2018+ ©LouiseKusk.dk - All rights reserved | Webdesign by Nygaardweb.dk | CMS by Webninja.dk