Privatlivspolitik

Definition af termer i privatlivspolitik

 • Persondata – enhver information der relaterer sig til en identificeret eller identificerbar person.
 • Behandling – en handling eller sekvens af handlinger som udføres i forbindelse med persondata.
 • Den registrerede (du/din/dit) – den person hvis persondata behandles.
 • Databehandler – en IT partner der varetager teknisk behandling af persondata.
 • Dataansvarlig – ejeren af domænet som er ansvarlig for standarder i forbindelse med behandling af persondata.
 • Obligatoriske / 1. parts cookies – tekst filer der lagres i din browser for at sikre nødvendig funktionalitet på hjemmesiden.
 • 3. parts cookies – tekst filer der lagres i browser af 3. part (f.eks. Google Analytics) m.h.p. statestik, optimering og markedsføring.
 • Børn – personer under 18 år.
 • Vi/os – den dataansvarlige + databehandler(e).

Principper for databeskyttelse

I forbindelse med behandling af din persondata lover vi at efterleve følgende principper for databeskyttelse:

 • Databehandling er lovlig, fair og gennemskuelig. Databehandling finder kun sted når det nødvendigt og på lovligt grundlag. Vi tager altid dine rettigheder i betragtning før vi behandler persondata. Vi vil altid informere dig om behandling af persondata ved anmodning.
 • Databehandling er begrænset til formålet det er indsamlet til. Aktiviteter i forbindelse med indsamling og behandling matcher altid formålet.
 • Databehandling sker med så lidt data som muligt. Vi indsamler og behandler ikke mere persondata end nødvendigt.
 • Databehandling er en tidsbegrænset aktivitet. Vi opbevarer ikke persondata længere end nødvendigt.
 • Vi gør vores bedste for at sikre at den persondata vi behandler er korrekt.
 • Vi gør vores bedste for at sikre at persondata behandles med integritet og sikkerhed for øje.

Den registreredes rettigheder

Den registrerede har jf. Persondataforordningen følgende rettigheder i forhold til sin persondata:

 1. Ret til indsigt – du har ret til at vide om din persondata behandles; hvilken data der indsamles, hvor den indsamles, hvorfor den indsamles og hvem der behandler den.
 2. Ret til adgang – du har ret til at tilgå den data der er indsamlet fra/om dig. Dette inkluderer din ret til at anmode om og modtage en kopi af den persondata der er indsamlet.
 3. Ret til rettelser – du har ret til at anmode om at få rettet eller slettet din persondata hvis den er ikke er komplet eller hvis den er ukorrekt.
 4. Ret til sletning – såfremt de nødvendige forudsætninger er opfyldt kan du anmode om at få slettet din persondata fra vores journaler.
 5. Ret til begrænsning – såfremt de nødvendige forudsætninger er opfyldt kan du anmode om at få begrænset behandling af din persondata.
 6. Ret til indsigelse – du har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af din persondata i visse henseender, f.eks. i forbindelse med direkte marketing.
 7. Ret til indsigelse mod automatisering – du har du ret til at gøre indsigelse mod automatiseret behandling af din persondata i visse henseender, f.eks. i forbindelse med profilering herunder at der ikke træffes afgørelser baseret udelukkende på automatiserings- mekanismer. Det er en ret du kan påberåbe dig hvis udfaldet af profilering har juridiske konsekvenser eller påvirker dig betragteligt på anden vis.
 8. Ret til dataportabilitet – du har ret til at udbede dig din persondata i en maskin-venligt format eller om muligt direkte at få overført din persondata fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig.
 9. Ret til at klage – i tilfælde af at vi afviser at behandle din anmodning om ret til adgang vil vi oplyse hvorfor. Hvis du er utilfreds med den måde din anmodning er blevet behandlet på kontakt os da venligst.
 10. Ret til hjælp fra tilsynsførende myndighed – hvilket betyder, at du har ret til hjælp fra en tilsynsmyndighed såfremt du mangler hjælp og herunder ret til assistance f.eks. i forbindelse med at anlægge erstatningskrav.
 11. Ret til at tilbagetrække samtykke – du har ret til at få annulleret dit samtykke til behandling af din persondata.

Data vi indsamler

Information du har givet os
Vi indsamler hovedsageligt kontaktinformation der er nødvendig for at levere et produkt eller en service eller for at forbedre din kundeoplevelse hos os. Vi gemmer den info du har givet os bl.a. i forbindelse med at du kontakter os via hjemmesiden. Den opbevares indenfor gældende juridiske rammer, så vi kan kommunikere med dig efterfølgende.

Herunder følger den type af data der muligvis kan blive lndsamlet dersom relevant:

Persondata

 • Navn (obligatorisk)
 • E-mail (obligatorisk)
 • Telefonnr.
 • Adresse, postnr. og by
 • Virksomhedsdata
 • Evt. anden kontaktdata

Herudover kan evt. følgende virksomhedsdata blive indsamles og behandlet dersom relevant:

 • Firmanavn
 • CVR nr
 • Adresse, by og postnr
 • Faktureringsadresse

Kreditkortsdata
Dersom der er implementeret betalings- funktionalitet på hjemmesiden afvikles al transaktionsdata på en krypteret betalingsgateway fra en betalingsudbyder. Kreditkortsdata behandles åledes ene og alene af betalingsudbyderen. Vi kan på ingen måde gøres ansvarlige for betalingsudbyderens databehandling eller processering af kreditkortsdata og henviser derfor til deres brugerbetingelser.

Information der automatisk registeres
Kan inkludere data der opbevares i cookies og andres sessions-værktøjer. F.eks. i tilfælde af webshop funktionalitet: indhold i indkøbskurv, IP adresse, transaktionshistorik osv. Et andet eksempel kan være cookies fra 3. parter f.eks. til analyse og optimering af hjemmesiden. Den info du afgiver benyttes til at optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens brugervenlighed. Såfremt du har accepterer evt. 3 parts cookies logges din besøgs- aktivitet med disse formål for øje. Som besøgende er du selv ansvarlig for hvilke cookies du til eller fravælger, ligesom du altid selv kan slette uønskede 3. parts cookies fra din browser. Som udgangspunkt anvender vi ikke trafikanalyseværktøjer der anvender cookies netop af hensyn til privatlivets fred. Hvis du er i tvivl om, hvilke cookies vi benytter, hvilke cookies du har accepteret, eller hvis du ønsker at ændre dit cookies samtykke her på hjemmesiden, så klik på cookie ikonet nederst t.h. Der kan du altid rette dine præferencer.

Information fra vores partnere

Vi indsamler evt. information fra partnere forudsat at de lovmæssigt må dele denne info med os. Det er enten information du har givet dem direkte eller som de har indsamlet på anden lovformelig vis. Se vores partner oversigt her.

Offentlig tilgængelig information

Det er muligt vi indhenter info som er offentlig tilgængelig, f.eks. kreditstatus i RKI eller lignende.

Hvordan vi behandler din persondata

Vi benytter din persondata i forbindelse med at vi:

 • udfører en service for dig. Det kan f.eks. være at registrere en profil på hjemmesiden, levere et produkt eller en service du har bedt om eller at svare på en henvendelse fra dig. Det kan også være at sende dig et tilbud efter ønske og generelt kommunikere og interagere med dig i forbindelse med et af disse formål eller hvis der f.eks. sker ændringer omkring vores services som har relevans for dig;
 • forbedrer din brugeroplevelse;
 • udfører en forpligtelse under kontrakt eller sikre en lovmæssig forpligtelse;

Indhentet persondata benyttes kun på legitim vis efter samtykke.

Som grundlag for at indgå i et kontrakt og/eller udføre aftalte services for dig benyttes din persondata til disse formål:

 • til at identificere dig og/eller din virksomhed;
 • til at udføre eller tilbyde dig en service eller produkt;
 • til at kommunikere i forbindelse med services, salg, tilbudsgivning og/eller fakturering;
 • til journalisering i forbindelse med udførelse af services og opgaveløsning

Indsendt persondata registreres i virksomhedens journaler eller IT system(er) bl.a. for at sikre korrekt og rettidig kommunikation samt for at dokumentere arbejdsprocedurer. Den type af systemer der anvendes til administration af virksomheden er følgende:

 • Kommunikation: Kontakt- og persondata opbevares i kundesystem, e-mail system samt evt. adressebog på telefon
 • Hjemmeside: Basal kontaktdata samt IP adresse logges på hjemmesidens CMS ved henvendelse (ikke beskeder)
 • Journalisering: Persondata indgår sammen med evt. noter om forløbet samt evt beskeder i et journalsystem.
 • Økonomi: Person- og firmadata benyttes f.eks. i forbindelse med kundefakturering / estimering. Jf. gældende dansk lovgivning skal regnskabsdata (inkl. bilag) påtegnet enten person- eller virksomhedsdata opbevares i 5 år.

Leverandørerne af de anvendte IT systemer har oplyst den dataansvarlige at de behandler registreret data i overensstemmelse med Persondataforordningen.


Vi gemmer faktura info og anden relevant persondata indsamlet om dig så længe som det er påkrævet i forhold til at indfri lovkrav ift. journalisering, bogføring, regnskab og andre lovmæssige forpligtelser.


Det kan herudover forekomme at din persondata benyttes i følgende sammenhænge:

 • sende personligt rettede tilbud;
 • administrere og analysere vores kundeportefølje, f.eks. for at se hvilke services du har benyttet – så vi kan forbedre kvalitet, udvalg og relevans af de services og produkter vi tilbyder;
 • invitere dig til at udfylde spørgeskemaer;

Så længe du ikke har fravalgt ovenstående forbeholder vi os ret til at tilbyde dig produkter eller services du har benyttet dig af og/eller udvist interesse for før, f.eks. ved at kigge på vores hjemmeside eller ved at fortælle os det. Hvis du ikke ønsker dette bedes du kontakte os.


Ved dit samtykke kan din persondate evt. benyttes til:

 • at sende nyhedsbreve eller kampagnetilbud
 • andre formål som der i så fald vil blive anmodet om dit eksplicitte samtykke til;

Vi behandler din persondata for at opfylde lovkrav og agere indenfor lovens rammer. Vi forbeholder vi os ret til evt. at anonymisere indsamlet data til brug udenfor rammerne af denne privatlivspolitik, dog kun såfremt relevant formål opstår.


Det er muligt at vi behandler din persondata i andre sammenhænge der ikke er nævnt her. Disse er i så fald kompatible med det formål som din persondata blev indsamlet til i første omgang. For at sikre os at dette er tilfældet sørger vi for at:

 • sammenhængen mellem formål, kontekst og typen af persondata retfærdiggør yderligere behandling;
 • yderligere behandling ikke har negativ afsmitning på dig og dine interesser;
 • al data behandles sikkert og etisk korrekt

Du vil blive orienteret i tilfælde af yderligere behandling af data med formål der ikke er kompatible jf. ovenfor.

Sletning af delt persondata

Du kan kontakte den dataansvarlige dersom du ønsker en kopi af den perso

Hvem kan ellers tilgå din persondata

Vi deler ikke din persondata med uvedkommende. I visse tilfælde kan data blive delt med partnere, dersom det anses for nødvendigt, f.eks. for at levere en service du efterspørger. Dette vil dog aldrig ske uden dit samtykke.

Data kan teoretisk blive delt med databehandlingspartnere listet nedenfor. Påkrævet persondata indsamlet via online formularer vil være begrænset til info påkrævet til fakturering, herunder; dit fulde navn, adresse og kontaktinfo i form af e-mail og telefonnummer.

Online databehandling vil typisk indbefatte.

 • Data du sender fra en online formular til den dataansvarlige fra den dataansvarliges hjemmeside
 • Oprettelse af brugerprofil på den dataansvarliges hjemmeside og efterfølgende interaktion på hjemmesiden.
 • Køb af en service eller produkt på den dataansvarliges hjemmeside.
 • Data du sender ved at kontakte den dataansvarlige per e-mail og kommunikere per e-mail.

Data på hjemmesiden vil typisk være krypteret jf. at databehandlerens hjemmeside er sikret af et TLS/SSL sikkerhedscertifikat.

Data der sendes per e-mail er som udgangspunkt ikke end-to-end krypteret. E-mail kan som udgangspunkt ikke anskues som en 100% sikker protokol med mindre der er etableret end to end kryptering mellem afsender og modtager.


Potentielle databehandlingspartnere:

 • Nygaardweb.dk
  Varetager design og teknisk drift af hjemmesiden samt løbende web support og rådgivning. Vi henviser til Nygaardwebs privatlivspolitik.
 • Webninja.dk
  Brugervenlig hjemmeside og CMS platform. Vi henviser til Webninja.dks privatlivsbestemmelser.
 • Tuta.com
  E-mail service udbyder specialiseret i kryptering og datasikkerhed. Vi henviser til Tutas privatlivspolitik.
 • Punktum.dk
  Domæne ad ministraion af .dk domæner. Vi henviser til deres hjemmeside for info om compliance.
 • Umami.is
  Benyttes muligvis til dataanalyse af hjemmesidens brugertrafik dog uden brug af cookies. Vi henviser til Umami.is privatlivspolitik.
 • Cloudflare.com
  Anvendes som DNS, CDN og sikkerhedsproxy. VI henviser til Cloudflares privatlivspolitk.

Som udgangspunkt har ingen af ovenstående databehandlingspartnere direkte tilgang til den (person)data du vælger at dele med den dataansvarlige.

Din persondata kan teoretisk blive delt med andre faglige samarbejdspartnere, dersom der er tale om videreformidling med henblik på at assistere dig som ønsket. Det kan f.eks. være i forhold til at forsøge at sikre dig en service du har efterspurgt som databehandleren ikke ser sig i stand til at varetage eller tilbyde dig rettidigt.

Vi arbejder kun sammen med databehandlingspartnere som dokumenterer compliance med lovpligtige standarder for at beskytte persondata efter bl.a. Persondataforordningen.

Vi deler udelukkende persondata med trediepart eller offentlige myndigheder, dersom;

 • der foreligger et legitim anmodning fra en legitim myndighed, eller;
 • vi vurderer der er legitimt grundlag og det er i din bedste interesse, kombineret med;
 • du har afgivet samtykke ved at tage kontakt til den datansvarlige på præmisser fremsat på hjemmesidens samtykkeerklæring samt gældende vilkår i indeværende privatlivspolitik

Hvordan vi sikrer din data

Vi gør vores bedste for at sikre din persondata via en kombination af tekniske foranstaltninger og sikkerhedsprocedurer. Først og fremmest indsamler vi ikke mere persondata end strengt nødvendigt, og vi behandler den data vi indsamler forsvarligt.


Vi benytter så vidt muligt sikre protokoller til at kommunikere og overføre data. F.eks. SSL certificeret hjemmeside samt sikring af domæne gennem sikkerhedsprotoller foruden krypteret intern kommunikation hvor muligt.


Vi benytter kryptering, anonymisering og pseudonymisering hvor det er passende. Vi monitorerer vores systemer for at sikre data mod bl.a. sikkerhedsbrister og cyberangreb samt for at sikre tilgængelighed. Hvor muligt benyttes TFA (Two Factor Autentifikation) eller MFA (Multi Factor Authentication) til at dobbeltsikre logins på de data services der indgår i det tekniske setup.

Vi vil gøre alt indenfor rimelighedens grænser for at forhindre datalækage. Det er dog desværre umuligt at garantere 100% data sikkerhed. Vi lover at orientere og samarbejde med datatilsynet i tilfælde af datalækage. Vi vil naturligvis orientere dig i tilfælde af. at vi erfarer data er blevet kompromiseret.


Såfremt der er mulighed for at oprette en brugerkonto hos os bedes du være opmærksom på at hemmeligholde dit brugernavn og kodeord. Vi kan ikke holdes ansvarlige for hvis f.eks. du opretter en konto med svagt kodeord ider 

Børn

Vi indsamler ikke med forsæt informationer fra børn og vi målretter ikke services eller lign. mod personer der ikke er myndige.

Cookies og andre teknologier vi benytter

Vi benytter cookies og/eller lignende teknologier til at analysere besøgsadfærd, website administration og til at indsamle informationer om hjemmesidens brugere. Formålet er at personalisere og optimere service vi tilbyder.

En cookie er en lille tekstfil der gemmes på din computer i din browser. Cookies gemmer informationer der får hjemmesiden til at fungere. Det er kun os der kan tilgå de obligatoriske 1. part cookies der er genereret af vores hjemmeside og deres formål er at få siden til at fungere.

Du kan også styre cookies på browserniveau. Hvis du vælger at blokere cookies i din browser er der funktioner der ikke vil fungere på de hjemmesider du besøger.

Vi kategoriserer cookies som følger:

 • Obligatoriske (1. parts) cookies – disse cookies er påkrævet for at benytte vigtige funktioner på hjemmesiden såsom at logge på og kontrollere brugen af 3. parts cookies. De indsamler ikke personlig info om dig men din IP adresse logges i forbindelse med samtykke.
 • Funktionelle cookies – disse cookies sikrer funktionalitet der øger serviceniveauet for hjemmesiden og muliggør at du ikke skal gen- indtaste informationer. F.eks. kan de gemme det navn og e-mail du oplyser i en kommentarform så du ikke skal taste den igen næste gang.
 • Analyse cookies – disse cookies benyttes til at spore brug og performance af hjemmesiden og vore services.Reklame cookies – hvis hjemmesiden er reklamedrevet benyttes disse cookies til at vise reklamer der er tilpasset dig og dine interesser samt til at begrænse at samme reklamer vises konstant. De placeres som regel af annoncørnetværk på hjemmesiden med hjemmeside ejerens tilladelse. Reklame cookies husker du har besøgt en given hjemmesiden og denne info deles med andre – såsom annoncører. Reklame cookies er ofte forbundet med den funktionalitet annoncøren udbyder.

Muligvis benyttes Google Analytics til at måle trafik på hjemmesiden anonymt. Google har deres egen privatlivspolitik som du kan læse her. Hvis du ikke ønsker indgå i de statistikker Google Analytics indsamler data til kan du fravælge det på Google Analytics fravalgsside. Google Analytics opbevarer indhentet ikke- aggregeret data i maksimalt 26 måneder hvorefter data slettes.

Anvendelse af cookies er i compliance med persondataforordningen bl.a. fordi vi ved anmodning om dit samtykke til cookies på hjemmesiden informerer om følgende:

 • Benyttede cookie data typer og formål (via link til denne Privatlivspolitik i cookie banner)
 • Kun obligatoriske cookies anvendes indtil du har givet samtykke til andet (ved at klikke “Acceptér” i cookie banneret)
 • Du kan benytte hjemmesiden helt uden 3. parts cookies (ved at klikke “Afvis” i cookie banneret)
 • Du kan annullere dit samtykke til og afvise brug af cookies fra vores hjemmeside ved at slette cookies i din browser jf. anvisninger nedenfor.

Som standard gemmes dit cookie samtykke i et år. Herefter vil du blive bedt om at afgive fornyelse af samtykke når du besøger vores hjemmeside igen.

Annulér dit cookie samtykke - Bloker, slet eller ret cookies

Cookies lagres lokalt i din browser på din computer og vi bruger en cookie til at huske dine valg. For at annullere dit samtykke kan du fjerne du uønskede cookies direkte via din browsers indstillinger. Se hvordan du gør nedenfor:

Alternativt kan du også kontrollere visse tredjeparts cookies via en privatlivsfremmende platform, såsom optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com.

Slettes cookies fra din browser vil du via et banner blive bedt om at forholde dig til brug af cookies igen, hvis du senere besøger vores hjemmeside. Der kan du så vælge at afvise brug af 3. parts cookies fremadrettet. Dit valg huskes i 12 mdr.

For at læse mere om cookies om kan du besøge allaboutcookies.org

Kontakt information

Dataansvarlig

Louise Kusk
Kontaktsektion

Såfremt du m ener vi ikke overholder gældende privatlivsbestemmelser og ønsker at indgive en klage kan du kontakte den tilsynsførende myndighed nedenfor. Vi vil dog opfordre dig til først at kontakte os og give os mulighed for at rette evt. problemer inden.

Tilsynsførende myndighed

Datatilsynet

https://www.datatilsynet.dk
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 33 1932 00

Seneste opdatering: 15.12.2023. 

28990567

Louises Fodterapi v. Louise Kusk
Niels Brocks Gade 12,
8900 Randers C

2018+ ©LouiseKusk.dk - All rights reserved | Webdesign by Nygaardweb.dk | CMS by Webninja.dk