TILSKUDSMULIGHEDER

Overblik over økonomiske støttemuligheder

Sygeforsikringen Danmark

Som medlem af gruppe 1 eller 2 i Sygeforsikring Danmark har du mulighed for at opnå tilskud til fodterapeutisk behandling.

Læs selv mere om dine tilskudsmuligheder til fodterapeutisk behandling hos på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside (klik)

Fodbehandling tislkud

Kommunalt tilskud

Er du pensionist kan du hos din kommune søge om helbredstillæg for ydelser, hvor der i forvejen ydes tilskud fra den offentlige sygesikring.

Pensionister kan også søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling. Helbredstillægget beregnes på baggrund af din og evt. ægtefælles formue.

Du kan henvende dig til din egen kommune for at høre hvordan du ansøger.